• 100 درصد محرمانه 
  • سفارش و خرید آنلاین آزمایشات (باتعرفه های وزارت بهداشت)
  • اولویت در نوبت‌دهی در آزمایشگاه ها 
  • ارسال نتیجه آزمایش‌ها و بدون نیازبه مراجعه مجدد به آزمایشگاه

 اغلب برای انجام آزمایش بیماری‌های مقاربتی و جنسی نمیدانیم چه آزمایشاتی را با چه تکنیکی و با چه هزینه ای و در کدام آزمایشگاه ها انجام دهیم. ما به تمام این سوالات در شفانت پاسخ میدهیم واین امکان را در اختیار افراد قرار می‌دهیم که فرد بصورت محرمانه (حفظ کامل حریم شخصی) می‌توانند این آزمایشات را در شفانت سفارش دهند وبراحتی به آزمایشگاه‌های مرجع ما که آن آزمایش را دارند مراجعه کرده و پس از آمده شدن جواب آزمایش بدون لزوم مراجعه مجدد به آزمایشگاه از جواب آزمایش مطلع می‌شوند و درصورت مثبت شدن بصورت رایگان توسط پزشک ما مشاوره‌های لازم را دریافت می‌کند.

آزمایشگاه های طرف قرار داد